Beschrijf een voorwerp

Beschrijf een voorwerp

Schrijfopdracht tijdens een schrijfcursus

Voordat dit voorwerp beschreven werd, was er de vraag ‘Wat is een voorwerp?’ Zonder de volgende stelling wetenschappelijk te onderbouwen, weten mensen intuïtief wanneer iets een voorwerp is en wanneer niet. Een kat bijvoorbeeld, wordt meestal niet gezien als voorwerp. Een bos, een weg of mensenhoofd ook niet.
Maar wanneer Kunstenaar Katinka Simonse alias Tinkebell van haar door haarzelf gewurgde kat een handtas maakt, of als van een mensenhoofd de schedel en vetten verwijderd worden, de ogen opgevuld met zaden en vervolgens net als de mond dichtgenaaid en in het hoofd – om de vorm te behouden – een houten bal geplaatst wordt, het hoofd gekookt wordt in water waarin ook enkele tanninehoudende kruiden zijn gegooid en nadat nog enkele stappen in het procedé dat door de originele bevolking van Melanesië en het Amazonebekken doorlopen werden, dit inmiddels gekrompen hoofd ergens tentoon gesteld wordt, zijn de betreffende kat en dat mensenhoofd veranderd in voorwerpen.
In woordenboeken wordt ‘voorwerp’ vaak omschreven als ‘niet groot’, ‘levenloos’, ‘ding’. Toch kan alles wat groot, levend en niet-ding is, ook een voorwerp zijn, namelijk een voorwerp van aandacht. Zowel lijdend als leidend in de beleving en acties van de aandachtige. Verdere pogingen tot een hanteerbare afbakening van dit begrip lijken zinvol.

Voordat dit voorwerp beschreven werd, was er het keuzevraagstuk: ‘Welk voorwerp te kiezen uit het totaal van zichtbare en verborgen, onbeduidende en betekenisvolle, vergeten, verloren, verwaarloosde, imaginaire, beschadigde, oorspronkelijke, ambachtelijke en in serie vervaardigde voorwerpen?’ Vanuit de affiniteit van de auteur met een van de belangrijkste disciplines die in uiteenlopende, vooral oosters georiënteerde, levenswijzen beoefend wordt, namelijk de non-dualistische kunst van het waarnemen van wat er is, zonder onderscheid aan te brengen in voor- of achtergrond en voor- of afkeur, is aan dit vraagstuk zo weinig mogelijk tijd besteed.

Ook waren er, voordat dit voorwerp beschreven werd, vragen rond de invalshoek van de beschrijving. De herkomst van het voorwerp als invalshoek? Of de materiaalbeschrijving van het voorwerp? Herinneringen aan of associaties bij het voorwerp? We kunnen bij deze laatste mogelijkheid in ogenschouw nemen dat vroeger, in de Middeleeuwen toen het Nederlands nog Middelnederlands was, men soms nog sprak van ‘voorworp’ (dus ‘worp’ en niet ‘werp’). Hierbij ging het dan veelal om iets waarmee je een innige relatie had, ‘een mystiek-religieuze liefde’ (bron Wim Daniels). In dit verband zouden persoonlijke herinneringen en associaties van de schrijver gerelateerd kunnen worden aan diverse terreinen van wetenschap, die weer zouden kunnen leiden tot ‘n meer algemene filosofische uiteenzetting rond het thema ‘levenskunst’.
De voor- en nadelen van de effecten voor lezers en schrijvers, van deze invalshoek vragen om meer uitputtend onderzoek.
Vooralsnog kan het interessant zijn om de vraag ‘Door welke levende wezens is dit voorwerp aangeraakt?’ als invalshoek te kiezen. Door te schrijven dat dit voorwerp aangeraakt is door de lezer, de schrijver, de verkoper/caissière, de vakkenvuller, vrachtwagenchauffeur en/of -inlader, de inpakker, snijmachinebediende, de sorteerder, houtpulpverspreider, houtsnippervakman, zager, gediplomeerd houtbouwdeskundige en -kapper, de tastende en strelende hand van o.a. een eenzame vrouwelijke wandelaar, door de voet in de gymschoen van Pieter die uit frustratie hard schopte omdat zijn bal in de hoogste takken, waar hij echt niet meer bij kon, was blijven steken tijdens zijn voetbalspel – en door expliciet te vermelden dat hiermee alle andere wezens die dit voorwerp met vleugels, pootjes, bekjes, tandjes, snaveltjes, lijfjes en neus- en wimperharen aangeraakt hebben en die in contact geweest zijn met dat wat bestaat, niet in de beschrijving opgenomen zijn – kan de lezer meer doorleesd en doorleefd beseffen dat alles met alles verbonden is. Dit kan leiden tot zowel gevoelens van zinvolheid, heelheid en liefde als tot een nihilistische en vrij deprimerende beleving van de volstrekte zinloosheid en irrelevantie van voorwerpen in het algemeen en het menselijk bestaan in het bijzonder. Of dit resultaat beoogd moet worden, is een onderwerp voor nader onderzoek.

Voordat dit voorwerp een keuzemogelijkheid werd in de opdracht ‘Beschrijf een voorwerp’ van de cursus ‘Essay Schrijven’ van de Schrijversvakschool in Amsterdam van publicist en docent Dirk van Weelde, was het een onderwerp in een gedachte van deze persoon. Een gedachte die – naar we in alle redelijkheid kunnen aannemen – voortkwam uit zijn intentie om zijn cursisten een persoonlijke oefening te geven in het schrijven van probeersels waarin onderwerp en vorm congruent zijn en integraal resulteren in een ervaring van de lezers ervan.

Voordat dit onderwerp beschreven werd, zag het er – ongeveer – uit als de pagina, weergegeven op het scherm waar u nu naar kijkt. De kaart is niet het gebied.

In het kader van congruentie tussen vorm, inhoud én ervaring zou de lezer nu ook persoonlijk betrokken kunnen worden bij het beschreven voorwerp zelf. Nu. U.
Om u nu de actor in de beschrijving van dit voorwerp te laten worden, zouden enkele suggesties kunnen helpen. Suggesties zoals ‘print deze pagina uit’ en ‘Aai dit voorwerp’, ‘Negeer dit voorwerp’, ‘Kras met uw nagels over dit voorwerp’, ‘Ruik eraan’, ‘Vlei uw wang ertegen’, ‘Scheur er een stukje af, kauw, proef en eet het op’, ‘Verfrommel het’ of ‘Maak er een origamivogeltje van’.
– Voor een heldere instructie van het vouwen van origamivogeltjes, zie de link: http://www.origamivoorkinderen.nl/origami/Vogel_01/ –

De intensiteit van uw ervaringen die zich voordoen bij het opvolgen van deze suggesties, verdienen nader onderzoek. Met name ‘Patafysisch Onderzoek is dringend aanbevolen omdat we het gebied betreden waarin de grenzen tussen een voorwerp, dit voorwerp en uw voorwerp verdwijnen en we, terwijl de beschrijving van dit onderwerp het einde nadert, de uitzonderingen die helder worden, nauwgezet kunnen gaan bestuderen.

Verhalen

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.